บริษัท เซ้าท์เทิร์น กรีน ดิสทีบิวเตอร์ จำกัด    รับสมัคร   FRONTEND DEVELOPER   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับจัดทำโปรแกรมเว็บเพจตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

เงินเดือน 25,000 ถึง 50,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 3 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- Frontend Developer (Web, Mobile application and so on)
- Gather and understand customer requirement
- Analysis, design solution upon customer requirement
- Perform quality review of software development
- Develop and test optimized code across multiple browsers, platforms and operating systems
- Familiar with database connectivity in many platforms especially MySQL, NoSQL, Microsoft SQL Server and Oracle
- Manage technical resource and tracking task follow to project timeline
- Continually improve CI/CD tools, processes and procedures
คุณสมบัติ
- Bachelor's or Master's Degree in Computer Engineering, Computer Sciences, Information System, or related fields
- Experience with software development life cycle methodologies (agile: SCRUM and/or Kanban, ci/cd)
- Comfortable to work in dependently and good teamwork
- Experience in web technologies ex: Vue.js, Nuxt.js, React.js, Next.js.
- Experience with Jira, Confluence, Jenkins, Git , ci/cd
- Familiar with Agile development methodology
- Can work independently with minimal supervision
- Any experience in iOS and Android native development is a plus
- Knowledge of technology trends, including but not restricted to front end/back end technologies
- Knowledge of XML, JSON, REST API / SOAP, CI/CD (Automate Build and Deploy) : GIT (SCM), Jenkins
- Team player, can-do attitude and comfortable working in a highly flexible environment, problem solving and communication
skill, enjoy facing new challenges
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 4A ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022880506
Email hr3@gatewayserviceth.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.southerngreendistributor.com/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เซ้าท์เทิร์น กรีน ดิสทีบิวเตอร์ จำกัด


รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล