บริษัท เซ้าท์เทิร์น กรีน ดิสทีบิวเตอร์ จำกัด    รับสมัคร   QUALITY ASSURANCE   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับจัดทำโปรแกรมเว็บเพจตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- Created functional test cases and converted all the test cases
- Reviewing quality specifications and technical design documents
- Creating detailed, comprehensive and test cases
- Self-driven
- Estimating, prioritizing and coordinating quality testing activities
คุณสมบัติ
- Strong knowledge of software QA methodologies, tools and processes
- Understand the products/services requirements, user flows, and system architecture
- Experience in writing clear and comprehensive test cases
- Experience with RESTful API, JWT, and related API development tool
- Experience with automation and/or coding a plus *
- Experience with performance and/or security testing is a plus ***
- New graduated are welcome
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 4A ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022880506
Email hr3@gatewayserviceth.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.southerngreendistributor.com/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เซ้าท์เทิร์น กรีน ดิสทีบิวเตอร์ จำกัด


รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล