บริษัท เซ้าท์เทิร์น กรีน ดิสทีบิวเตอร์ จำกัด    รับสมัคร   SITE RELIABILITY ENGINEER   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับจัดทำโปรแกรมเว็บเพจตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 4 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- Design, write, and maintain software to improve the availability, scalability, latency, and efficiency of SGD's services,
incorporating third-party open-source tools when available
- Create new designs for a growing number of distributed systems
- Design and implement the tools and processes used for deployment and change management.
- Plan and execute configuration management
- Own, maintain, and continuously improve all systems provided as a service, such as monitoring and data stores
- Engage in service capacity planning and demand forecasting, anticipating performance bottlenecks
- Automate resource provisioning and allocation process Run software performance analysis and system tuning
- Plan and execute disaster recovery drills
- Participate in rotating on-call duties
คุณสมบัติ
- Fluent in one or more of: Bash, Python, Go, Ruby
- Minimum of 4 years of industry experience in engineering
- Familiarity with algorithms, data structures, and complexity analysis
- In-depth knowledge of operating systems (processes, threads, IPC, concurrency, locks, mutexes, semaphores, etc.)
- Experience working with Unix/Linux systems from kernel to shell and beyond, with experience working with system libraries,
file systems, and client-server protocols
- Experience with network protocols and theory (TCP/IP, UDP, ICMP, MAC addresses, IP packets, DNS, OSI layers, and
- Experience with Puppet, Ansible or some other configuration management tool
- Experience with monitoring systems using tools such as Prometheus or Zabbix, and writing health checks
- Knowledge of continuous integration, testing methodologies, TDD and agile development methodologies
- Systematic problem solving approach
- Strong sense of ownership and drive

*If you don't think you meet all of the criteria below but still are interested in the job, please apply. Nobody checks every box, and
we're looking for someone excited to join the team

NICE-TO-HAVE QUALIFICATION
- Expertise in designing, analyzing, and troubleshooting large-scale distributed systems
- Experience with Google Cloud Platform, Azure, Amazon Web Services
- Experience with MySQL or MSSQL tuning and performance
- Experience with Microsoft Windows Server
- Understanding of distributed system concepts including: the CAP Theorem, micro-services, and the Twelve Factor App.
- Architect, author and deliver software to improve the availability, scalability and security of Gateway Service’s internal
cloud infrastructure.
- Build and manage systems, infrastructure and applications through automation
- Deploy, support and monitor new and existing services, platforms, and application stacks Use scale testing to measure, tune
and optimize system performance
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 4A ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022880506
Email hr3@gatewayserviceth.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.southerngreendistributor.com/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เซ้าท์เทิร์น กรีน ดิสทีบิวเตอร์ จำกัด